Хидроизолация на покриви

maxresdefault-1280x640

Хидроизолация на плоски покриви

Поради специфичното географско положение на страната покривът е подложен на най-разнообразни външни влияния през цялата година – от минусови температури и сняг през зимата през голямо количество валежи през есента и пролетта, до високи температури през летния сезон. Затова е много важно правилното изпълнение на покривната хидроизолация. По нея не трябва да се наблюдават издуване, свличане или усукване.

Хидроизолацията се реализира най-вече при плоски покриви. Съществуват различни видове:

  • Течна – видът течна хидроизолация, който избирате трябва да е много добре преценен според качествата на материала. Например мазаните хидроизолации са по-евтини, но по-некачествени и издържат по-малко време, в сравнение с листовите хидроизолации.
  • Асфалтова хидроизолация – предимството при нея е, че няма фуги, през които да проникне водата. Характеризира се с висока студо и топлоустойчивост. Има дълъг живот и не се износва лесно.
  • Рулонна (листова) хидроизолация – среща се най-често при панелните блокове. Добиват се от окислен битум (воалити) и модифициран битум. Производството на окисления битум преминава през редица процеси, които водят до ускорено стареене на материала. По този начин се постигат постоянни свойства на битума в широк температурен спектър. Най-важните характеристики на окисления битум са: има по-висока температура на размекване в сравнение с неокисления, по-ниска пенетрация, по-издръжлив е и е по-евтин. Модифицираният битум е два вида – APP – модифициран и SBS – модифициран. Предимство и при двата вида е, че имат експлоатационен срок повече от 30 години. Поставят се чрез залепване с топъл битум или газопламъчно заваряване.

APP – модифицираният битум се прилdга върху покриви, които имат голям наклон, дори при вертикални. Има висока топлоустойчивост – до 150 °C. За сравнение – при окисленият битум тя е до 80 °C. Притежава устойчивост към микроорганизми, устойчивост на механично разкъсване, издържа на опън в широки граници. Подходящ е за покриви, които са изложени на високи температури, покриви на промишлени заводи, които търпят големи натоварвания и механични влияния.

SBS – модифицираният битум се отличава с голяма еластичност. Може да се използва при грундирани бетонови повърхности. Подходящ е за сгради, които се намират в райони с големи климатични колебания – например планински.

Основните етапи при хидроизолацията са: почистване на основата, преработка на основата от подпокривни язви, грундиране на основата, полагане на хидроизолационен материал.

  • Хидроизолация на покрив с течна гума
  • Хидроизолация на дървен покрив
  • Хидроизолация на покрив с посипка
  • Хидро и топлоизолация на плосък покрив
  • Хидроизолация на ламаринен покрив

Ремонт на покриви на добри цени

Осигуряваме първокласни покривни услуги и ремонт в София и цялата страна на достъпни и конкурентни цени.